Luật Đất đai

  • 03 tháng 8, 2010
  • 61 lượt xem
  • 0 bình luận

Luật Đất đai

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


24


Ký hiệu

L/CTN

Ngày ban hành

24/07/1993

Người ký

Lê Đức Anh

Trích yếu

Luật Đất đai

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật 
Tệp đính kèmL24QH.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :