Luật Đất đai

  • 03 tháng 8, 2010
  • 141 lượt xem
  • 0 bình luận

Luật Đất đai

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


3


Ký hiệu

LCT/HĐNN8

Ngày ban hành

08/01/1988

Người ký

Võ Chí Công

Trích yếu

Luật Đất đai

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật 
Tệp đính kèmL3QH.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :