Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

  • 28 tháng 7, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận
Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


270


Ký hiệu

b-NQ/HĐNN8

Ngày ban hành

08/08/1990

Người ký

Võ Chí Công

Trích yếu

Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật 
Tệp đính kèmL270QH.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :