Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu

  • 28 tháng 7, 2010
  • 114 lượt xem
  • 0 bình luận
Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


64


Ký hiệu

LCT/HĐNN8

Ngày ban hành

04/01/1992

Người ký

Võ Chí Công

Trích yếu

Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật 
Tệp đính kèmL64QH.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :