Mẫu đơn đăng kí tham gia dự thầu

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ THẦU

Số: .............../BAN........

Text Box: Số: .............../BAN........Kính gửi:         Tổng giám đốc                        Giám đốc Ban điều hành xây lắp số ........

                        Phòng Tiếp thị đấu thầu.

Tên tôi là:............................................................ Chức vụ:  Giám đốc

Đơn vị:..........................................................................................................................................

Hiện nay chúng tôi đang thực hiện tiếp thị đấu thầu công trình với các thông tin cơ bản như sau:

Tên công trình:

 

Địa điểm:

 

 

 

 

 

Chủ đầu tư:

 

Hạng mục:

 

 

 

Loại hình:

 

Hình thức đầu thầu:

   HẠN CHẾ                         RỘNG RÃI                           SƠ TUYỂN                         CHỈ ĐỊNH THẦU

 

Đơn vị thực hiện bảo lãnh hợp đồng áp lưng tương đương ...........% so với bảo lãnh Tổng công ty thực hiện với chủ đầu tư.

Kính đề nghị Tổng giám đốc xem xét chấp thuận cho đơn vị chúng tôi được tiếp thị và tham gia đấu thầu dự án trên.

Công ty chúng tôi đã từng tham gia thực hiện nhiều dự án với quy mô và tính chất tương tự như (nêu tên các dự án tương tự):

................................................................................................................................…………...............

................................................................................................................................…………...............

 

Tôi xin cam kết:

1/ Giá chào thầu có tính cạnh tranh và đảm bảo chi phí quản lý của Tổng Công ty tối thiểu là ..... % giá trị trúng thầu.

2/ Chấp thuận sự điều tiết phần việc của Tổng Công ty.

3/ Chịu trách nhiệm cá nhân về bảo lãnh dự thầu và các chi phí có liên quan.

4/ Tự huy động vốn, thiết bị, nhân lực để thi công phần việc được giao đảm bảo theo yêu cầu của Chủ đầu tư nếu trúng thầu.

Kính đề nghị Tổng Giám đốc xem xét chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG TTĐT

GIÁM ĐỐC BĐHXL SỐ ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

 

Ý kiến của phòng tiếp thị: Phòng đã tiến hành kiểm tra và xác nhận: chưa có đơn vị nào đăng ký tham gia đấu thầu đề nghị TGĐ xem xét chấp thuận.

 

 

 

Ý kiến của giám đốc Ban: Ban đã kiểm tra các dữ liệu của dự án và năng lực của đơn vị, đề nghị Tổng giám đốc chấp thuận và ký ủy quyền cho Ban ĐHXL. Giám đốc Ban chịu trách nhiệm hòan tòan về tiếp thị và thi công gói thầu trên

 

 

Ngày       /         / 200

Ngày       /        / 200

Ngày       /        / 200

Ngày       /         / 200

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật