Mẫu hồ sơ thầu trong đấu thầu

Mẫu hồ sơ thầu trong đấu thầu.

 

Theo yêu cầu của nhiều người hôm nay tôi sưu tầm được tài liệu mẫu gồm:
- Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn xây dựng:
+ Mẫu I. Các thông tin cung cấp cho nhà thầu
+ Mẫu II. Kê khai, đề xuất của nhà thầu
+ Mẫu III. Các chỉ dẫn đối với nhà thầu
+ Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
- Hồ sơ dự thầu một số công việc tư vấn xây dựng chủ yếu
+ Mẫu IV. Các mẫu biểu khác
+ Mẫu đơn dự thầu
+ Mẫu hợp đồng
- Mẫu hồ sơ yêu cầu khi chỉ định thầu, tư vấn xây dựng
- Mẫu hồ sơ mời thầu thi công xây dựng
- Một số ví dụ về lượng hoá các đề xuất của nhà thầu mang lại hiệu quả cho Chủ đầu tư, dự án
- Chỉ dẫn về đánh giá hồ sơ dự thầu:
+ Bảng tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu về mặt kỹ thuật.
+ Bảng chỉ dẫn xác định giá đánh giá của từng nhà thầu
+ Mẫu hồ sơ mời thầu thi công xây dựng công trình đấu thầu hạn chế
+ Bảng tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
+ Kết hợp đánh giá về kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật và năng lực tài chính với đánh giá về mặt kỹ thuật.
Trong tài liệu còn trình bày nhiều vấn đề khác, mời các bạn tham khảo.
 File dạng dbf.
Xin chân thành cảm ơn LS. Nguyễn Trí Dũng, phòng cơ chế chính sách Viện Kinh tế xây dựng đã cung cấp tài liệu này.
Xin chân thành cảm ơn CN. Dương Anh Phương, công ty thiết kế xây dựng giao thông thuỷ TEDI WECCO đã giúp đỡ trong việc đưa tài liệu lên mạng.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật