Mẫu Thông báo mời sơ tuyển nhà thầu

1- Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được một khoản tín dụng 1883-VIE (SF) của ADB cho Dự án GNKVMT và sẽ dùng một phần của khoản tín dụng này cho các khoản thanh toán hợp lệ của các hợp đồng theo thư mời sơ tuyển nhà thầu thi công xây dựng trong kế hoạch công tác và Ngân sách năm 2008 như sau. 

2. Ban QLDAGN dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình, sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức sơ tuyển năng lực nhà thầu theo các quy định của ADB. Những nhà thầu quan tâm có đủ năng lực tham gia sơ tuyển nếu thỏa mãn các điều kiện: 

(1) Ðộc lập về Tài chính và tư cách pháp nhân; 

(2) Hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

(3) Không phải là doanh nghiệp nhà nước và không liên quan đến lực lượng quân sự dưới bất kỳ hình thức nào. 

(4) Là doanh nghiệp nhà nước không hoạt động trực tiếp dưới quyền giám sát của UBND tỉnh Quảng Bình, đã cổ phần hóa và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

3. Các nhà thầu thuộc các nước thành viên của ADB, có đủ năng lực được phép tham gia sơ tuyển. Hoặc các nhà thầu đã đạt sơ tuyển, có nhu cầu bổ sung thêm năng lực. 

4. Các nhà thầu có thể tham gia sơ tuyển cho cả ba hoặc một loại hình công trình như công trình Giao thông (Cầu, đường liên thôn), Công trình Thủy lợi nhỏ hoặc công trình dân dụng khác (Nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình cấp nước, chợ thôn bản...). 

Hồ sơ sơ tuyển mua tại: Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo tỉnh Quảng Bình. 

Số 9 Quang Trung, TP Ðồng Hới, Quảng Bình; ÐT: 052.829530, Fax: 052.828684 

5. Ban QLDA Giảm nghèo không chịu trách nhiệm nào về chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và đệ trình hồ sơ tham dự sơ tuyển. 

6. Hồ sơ được bán không hạn chế kể từ ngày 

11-12-2007 đến ngày 9-1-2008 (Thời gian bán hồ sơ 30 ngày kể từ ngày quảng cáo sơ tuyển đầu tiên trong giờ hành chính) với lệ phí 50.000 đồng/bộ. Trường hợp nhà thầu yêu cầu được mua hồ sơ qua đường bưu điện thì nhà thầu phải trả thêm một khoản phí là 50.000 đồng. Ban QLDA tỉnh Quảng Bình sẽ gửi ngay hồ sơ theo đường bưu điện nhưng sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc thất lạc hoặc hồ sơ đến chậm. 

7. Hồ sơ sơ tuyển phải được nộp trong phong bì được niêm phong kể cả gửi bằng tay hoặc bưu điện đến địa chỉ của Ban QLDA theo địa chỉ nói trên và ghi rõ ngoài phong bì: Hồ sơ tham gia sơ tuyển thuộc Dự án GNKVMT tỉnh Quảng Bình. 

8. Chủ đầu tư sẽ có quyền từ chối đối với những hồ sơ gửi đến muộn. 

9. Nhà thầu sẽ được thông báo kết quả sơ tuyển. Chỉ những nhà thầu, liên danh qua vòng sơ tuyển mới được mời tham gia đấu thầu. 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật