Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2003, cho các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra tại vụ chiêm

  • 28 tháng 7, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận
Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2003, cho các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra tại vụ chiêm
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1980


Ký hiệu

QĐ-CT

Ngày ban hành

04/07/2003

Người ký

Phan Quang Tường

Trích yếu

Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2003, cho các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra tại vụ chiêm

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Phú Thọ

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH1980UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :