Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng mời thầu gói thầu: “Mua sắm đồ dùng cung cấp cho các đơn vị, trường học trong huyện Bảo Thắng” sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp Giáo dục năm 2010 theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng mời thầu gói thầu: “Mua sắm đồ dùng cung cấp cho các đơn vị, trường học trong huyện Bảo Thắng” sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp Giáo dục năm 2010 theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG


- Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.
- Tên gói thầu:
Gói thầu: “Mua sắm đồ dùng cung cấp cho các đơn vị, trường học trong huyện Bảo Thắng”
- Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2010.
-  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h00 ngày 02 tháng12 năm 2010 (trong giờ hành chính).
- Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 12 năm  2010 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai./.
- Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Thắng.
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu -  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;
- Điện thoại: 0203.860.007                   -  Fax: 0203.862.223.


Bảo Thắng, ngày  01  tháng 12  năm 2010
TRƯỞNG PHÒNG
ĐÃ KÝQuách Thị Lan Phương

  • TAG :