Một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận

Một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


128


Ký hiệu

2000/QĐ-TTG

Ngày ban hành

20/11/2000

Người ký

Phạm Gia Khiêm

Trích yếu

Một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm

Cơ quan ban hành

Văn phòng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD128VPCP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :