Công ty 19/5 - Bộ Công an có kế hoạch tổ chức MSHH theo hình thức chào hàng cạnh tranh, gói thầu: Mua sắm đế giầy nữ phục vụ KHSX năm 2011

 Công ty 19/5 - Bộ Công an có kế hoạch tổ chức MSHH theo hình thức chào hàng cạnh tranh, gói thầu: Mua sắm đế giầy nữ phục vụ KHSX năm 2011. Thời gian bán hồ sơ yêu cầu chào hàng: ngày 13/12/2010 - 20/12/2010

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Gói thầu: Mua sắm đế giày nữ phục vụ KHSX năm 2011

Hiện nay Công ty 19/5 - Bộ Công an có kế hoạch tổ chức MSHH theo hình thức chào hàng cạnh tranh, gói thầu: Mua sắm đế giầy nữ phục vụ KHSX năm 2011. Kính mời Quý đơn vị có nhu cầu tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp mặt hàng này. 
- Thời gian bán hồ sơ yêu cầu chào hàng: ngày 13/12/2010 - 20/12/2010
- Thời gian nộp hồ sơ chào hàng: trước 8h ngày 20/12/2010
- Thời gian mở thầu: 8h30 phút ngày 20/12/2010.
- Địa điểm bán hồ sơ yêu cầu chào hàng, nhận hồ sơ chào hàng: Công ty 19/5 - Bộ Công an, Số 98 Đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
- Giá bán 01 bộ hồ sơ: 500.000đ/bộ, chi phí cơ lý sản phẩm mẫu: 1.000.000đ/mẫu. Tổng cộng chi phí : 1.500.000 đ/bộ.
Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin qua số điện thoại: (04)3854 5632 hoặc số fax: (04)3854 1368.

Đại diện đơn vị mời thầu
CÔNG TY 19/5 - BỘ CÔNG AN
GIÁM ĐỐC


Phạm Hồng Phượng

  • TAG :