Bệnh viện Giao thông vận tải TP. HCM thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, tiết niệu.

 Bệnh viện Giao thông vận tải TP. HCM thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, tiết niệu. Thời gian bán HSMT từ 14 giờ, ngày 06 tháng 12 năm 2010 đến trước 8 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU


Tên Bên mời thầu: Bệnh viện Giao thông vận tải TP. HCM
Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, tiết niệu
Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2010 tại Bệnh viện GTVT TP. Hồ Chí Minh.
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán HSMT từ 14 giờ, ngày 06 tháng 12 năm 2010 đến trước 8 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán HSMT: Bệnh viện Giao thông vận tải TP. HCM
Địa chỉ nhận HSDT: Bệnh viện Giao thông vận tải TP. HCM
Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2010 
HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2010 
Bệnh viện Giao thông vận tải TP. HCM kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Tp. HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2010

BS. ĐỖ CÔNG HÂN

  • TAG :