Mua sắm trang thiết bị đồ gỗ - UBND phường Thạnh Lộc

 UBND PHƯỜNG THẠNH LỘC- QUẬN 12 mời chào hàng gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đồ gỗ. Nguồn vốn: nguồn kết dư ngân sách phường năm 2009.

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG- Tên bên mời thầu: UBND PHƯỜNG THẠNH LỘC- QUẬN 12

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đồ gỗ.

- Tên Dự án: Mua sắm trang thiết bị đồ gỗ.

- Nguồn vốn: Nguồn kết dư ngân sách phường năm 2009.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng vào ngày 15/04/2010 đến 8 giờ ngày  21/4/2010 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Văn Phòng UBND Phường Thạnh Lộc số 540 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12.

. Điện thoại:  08.38919001.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 8g00’ ngày 21/4/2010 tại Văn phòng UBND Phường Phường Thạnh Lộc số 540 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12.

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai lúc 9g30 ngày 21/4/2010 tại phòng họp UBND Phường Thạnh Lộc số 540 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12.

- UBND Phường Thạnh Lộc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                          Thạnh Lộc, ngày 14 tháng 04 năm 2010

                                                         Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

                                                                                  CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                 Đoàn Văn Lý

 

  • TAG :