Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập - Trường THCS Lý Tự Trọng

Trường THCS Lý Tự Trọng mời chào hàng gói thầu : Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Nguồn vốn : Ngân sách trường THCS Lý Tự Trọng, Huyện Vị Xuyên, Hà GiangPHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

-       Tên Bên mời thầu: Trường THCS Lý Tự Trọng

-       Tên gói thầu : Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập

-       Tên dự án: [ghi tên dự án]....................................................................

-       Nguồn vốn: Ngân sách Trường THCS Lý Tự Trọng

-       Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

-       Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 06 tháng 04 năm 2010 đến ngày 20 tháng 04 năm 2010 (trong giờ hành chính).

-       Địa chỉ phát hành: Tổ 15 - Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, điện thoại : 02193.826.437.

-       Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 09 giờ, ngày 20 tháng 04 năm 2010 tại địa chỉ : Tổ 15-Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

                                                   Hà Giang, ngày 05 tháng 04  năm 2010
                                         Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
                                                               Hiệu trưởng

                                                                     Hà Văn Bé

 

  • TAG :