Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm vật tư Phòng Thử Nghiệm 2010

 Tên dự án:

Mua sắm vật tư Phòng Thử Nghiệm 2010

Tên gói thầu:

Mua sắm vật tư Phòng Thử Nghiệm 2010Nguồn vốn:

Vốn tự có

Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Chào hàng cạnh tranh; Trong nước; Không sơ tuyển

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Phương thức hợp đồng:

Trọn gói

Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

 

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu - ghi rõ địa chỉ, điện thoại, fax:

Xí nghiệp Xăng dầu Hàng không Miền nam Sân bay Tân Sơn Nhất, F2, Q.Tân Bình, TpHCM Điện thoại :(08)3846-2003, (08)3844-6720 ext:117, FAX :(08)3844-6721

Ngày đăng báo:

04/03/2010

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:

08/03/2010 đến 19/03/2010

Giá bán hồ sơ mời thầu:

0 (VND)

Thời điểm đóng thầu:

19/03/2010 09:30

Thời điểm mở thầu:

19/03/2010 09:30

 

  • TAG :