NĐ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận

NĐ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


12


Ký hiệu

CP

Ngày ban hành

18/02/1997

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

NĐ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND12CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :