NĐ. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 69 lượt xem
  • 0 bình luận
NĐ. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá.
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


57


Ký hiệu

CP

Ngày ban hành

31/05/1997

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

NĐ. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá.

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND57CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :