NĐ. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng Ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP, ngày 16/7/1996.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận

NĐ. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng Ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP, ngày 16/7/1996.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


92


Ký hiệu

CP

Ngày ban hành

23/08/1997

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

NĐ. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng Ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP, ngày 16/7/1996.

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND92CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :