Nghị định bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hoá, dịch vụ

  • 28 tháng 7, 2010
  • 61 lượt xem
  • 0 bình luận
Nghị định bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hoá, dịch vụ
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


108


Ký hiệu

2002/NĐ-CP

Ngày ban hành

25/12/2002

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Nghị định bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hoá, dịch vụ

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND108CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :