Nghị định ban hành bản Quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

  • 03 tháng 8, 2010
  • 98 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định ban hành bản Quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


2


Ký hiệu

CP

Ngày ban hành

15/01/1994

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Nghị định ban hành bản Quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND2CP.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :