Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

  • 28 tháng 7, 2010
  • 62 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


29


Ký hiệu

CP

Ngày ban hành

12/05/1995

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND29CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :