Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

  • 28 tháng 7, 2010
  • 112 lượt xem
  • 0 bình luận
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


74


Ký hiệu

CP

Ngày ban hành

25/10/1993

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND74CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :