Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

  • 03 tháng 8, 2010
  • 38 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


84


Ký hiệu

CP

Ngày ban hành

08/08/1994

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND84CP.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật