Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận
Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


270


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/01/1991

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND270HĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :