Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

  • 28 tháng 7, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận
Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


119


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

17/04/1991

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND119HĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :