Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

  • 03 tháng 8, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


18


Ký hiệu

CP

Ngày ban hành

13/02/1995

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND18CP.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :