Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền và Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

  • 03 tháng 8, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền và Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


11


Ký hiệu

CP

Ngày ban hành

01/01/1995

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền và Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND11CP.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :