Nghị định quy định chi tiết về giảm thuế, miễn thuế nông nghiệp

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận
Nghị định quy định chi tiết về giảm thuế, miễn thuế nông nghiệp
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


19


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

17/01/1992

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Nghị định quy định chi tiết về giảm thuế, miễn thuế nông nghiệp

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND19HĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :