Nghị định quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


28


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

06/02/1991

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

Nghị định quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND28HĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :