Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 4/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 2 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

  • 03 tháng 8, 2010
  • 58 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 4/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 2 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


66


Ký hiệu

2001/NĐ-CP

Ngày ban hành

28/09/2001

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 4/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 2 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND66CP.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :