Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

  • 28 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


71


Ký hiệu

2005/NĐ-CP

Ngày ban hành

06/06/2005

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND71CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :