Nghị định về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt

  • 28 tháng 7, 2010
  • 49 lượt xem
  • 0 bình luận
Nghị định về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


91


Ký hiệu

CP

Ngày ban hành

25/11/1993

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Nghị định về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND91CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :