Nghị định về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất - nhập cảnh

  • 28 tháng 7, 2010
  • 90 lượt xem
  • 0 bình luận
Nghị định về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất - nhập cảnh
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


9


Ký hiệu

CP

Ngày ban hành

14/11/1992

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Nghị định về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất - nhập cảnh

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND9CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :