Nghị định về việc bổ sung Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng

  • 28 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận
Nghị định về việc bổ sung Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


80


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

27/05/1987

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

Nghị định về việc bổ sung Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND80HĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :