Nghị định về việc ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng

  • 28 tháng 7, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định về việc ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


177


Ký hiệu

CP

Ngày ban hành

20/10/1994

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

Nghị định về việc ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND177CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :