Nghị định về việc chuyển Cục Kiến thiết cơ bản và thiết bị thành Vụ tài vụ, xây dựng cơ bản và thiết bị thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp

  • 28 tháng 7, 2010
  • 58 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định về việc chuyển Cục Kiến thiết cơ bản và thiết bị thành Vụ tài vụ, xây dựng cơ bản và thiết bị thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


202


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/01/1982

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Nghị định về việc chuyển Cục Kiến thiết cơ bản và thiết bị thành Vụ tài vụ, xây dựng cơ bản và thiết bị thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND202HĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :