Nghị định về việc giải thể Ban điều hoà vận tải trung ương

  • 03 tháng 8, 2010
  • 98 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định về việc giải thể Ban điều hoà vận tải trung ương

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


155


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

10/09/1982

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Nghị định về việc giải thể Ban điều hoà vận tải trung ương

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND155HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :