Nghị định về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện Huân chương

  • 03 tháng 8, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện Huân chương

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


160


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/01/1983

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Nghị định về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện Huân chương

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND160HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :