Nghị định về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại thương

  • 03 tháng 8, 2010
  • 125 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại thương

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


52


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/01/1982

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Nghị định về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại thương

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND52HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :