Nghị định về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

  • 03 tháng 8, 2010
  • 73 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


125


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/01/1982

Người ký

Võ Nguyên Giáp

Trích yếu

Nghị định về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND125HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :