Nghị định về việc sắp xếp lại bộ máy giúp việc Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định về việc sắp xếp lại bộ máy giúp việc Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


35


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

06/02/1985

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Nghị định về việc sắp xếp lại bộ máy giúp việc Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND35HĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :