Nghị định về việc thành lập Ban cơ khí của Chính phủ

  • 03 tháng 8, 2010
  • 62 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định về việc thành lập Ban cơ khí của Chính phủ

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


62


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/01/1983

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Nghị định về việc thành lập Ban cơ khí của Chính phủ

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND62HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :