Nghị định về việc thành lập Ban năng lượng của Chính phủ

  • 03 tháng 8, 2010
  • 93 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định về việc thành lập Ban năng lượng của Chính phủ

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


105


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/01/1983

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Nghị định về việc thành lập Ban năng lượng của Chính phủ

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND105HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :