Nghị định về việc thành lập Liên hiệp các xí nghiệp dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế

  • 03 tháng 8, 2010
  • 140 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định về việc thành lập Liên hiệp các xí nghiệp dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


79


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

04/05/1982

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Nghị định về việc thành lập Liên hiệp các xí nghiệp dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND79HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :