Nghị định về việc thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học giá cả

  • 03 tháng 8, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định về việc thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học giá cả

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


92


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/01/1982

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Nghị định về việc thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học giá cả

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND92HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :