Nghị định về việc thi hành Luật Đất đai

  • 03 tháng 8, 2010
  • 136 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị định về việc thi hành Luật Đất đai

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


30


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

23/03/1989

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

Nghị định về việc thi hành Luật Đất đai

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND30HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :