Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn :V/v thông qua dự án quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2000 - 2010.

  • 03 tháng 8, 2010
  • 88 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn :V/v thông qua dự án quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2000 - 2010.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


9


Ký hiệu

2001/NQ/HĐNDK13

Ngày ban hành

16/02/2001

Người ký

Trần Ngát

Trích yếu

Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn :V/v thông qua dự án quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2000 - 2010.

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Lạng Sơn

Phân loại

Nghị quyết 
Tệp đính kèmNQ9UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :