Nghị quyết về cải tiến quản lý xây dựng cơ bản

  • 28 tháng 7, 2010
  • 71 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị quyết về cải tiến quản lý xây dựng cơ bản

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


166


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/01/1984

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Nghị quyết về cải tiến quản lý xây dựng cơ bản

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Nghị quyết 
Tệp đính kèmNQ166HĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :