Nghị quyết về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản

  • 03 tháng 8, 2010
  • 72 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị quyết về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


6


Ký hiệu

2004/NQ-CP

Ngày ban hành

19/05/2004

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Nghị quyết về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị quyết 
Tệp đính kèmNQ6CP.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :