Nghị quyết về việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • 28 tháng 7, 2010
  • 66 lượt xem
  • 0 bình luận
Nghị quyết về việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


0


Ký hiệu

KHÔNG SỐ

Ngày ban hành

28/12/1989

Người ký

Lê Quang Đạo

Trích yếu

Nghị quyết về việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Nghị quyết 
Tệp đính kèmNQ1989QH.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :